IMPORTANT RECALL INFORMATION

IMPORTANT!

 • This safety defect can KILL or seriously injure you or your passengers.
 • All safety recall repairs are FREE at authorised Honda dealers.
 • We have access to replacement parts for ALL recalled Honda models.
 • Not sure if your vehicle is affected? Call NOW for help on 1800 789 839 or use the form below.
 • 这一安全缺陷会致命或给你和乘客带来严重伤害.
 • 在本田授权车行做的安全召回维修都是免费的.
 • 所有本田召回车型的更换配件我们都有.
 • 不确定你的车是否在召回之列? 现在就拨打1800 785 216寻求帮助.
 • 需要约时间修车? 现在就拨打1800 785 216寻求帮助
 • 此安全缺陷可能導致您或您的乘客嚴重受傷甚至死亡.
 • 本田(Honda)授權經銷商處可以為你免費提供所有安全召回維修.
 • 我們備有所有召回本田車型的更換零件.
 • 若不確定您的車輛是否受到影響? 請即時致電1800 785 216尋求幫助.
 • 如需要維修的預約? 現在致電1800 785 216查詢.
 • 이 안전결함은 귀하 또는 승객을 사망에 이르게 하거나 심각한 부상을 입게 할 수 있습니다.
 • 안전결함 리콜과 관련된 모든 수리는 혼다 대리점에서 무료로 제공됩니다.
 • 리콜된 모든 혼다 모델에 필요한 부품들이 준비되어 있습니다.
 • 귀하의 자동차가 리콜 대상인지 확인하고 싶으십니까? 1800 785 216번으로 지금 문의하십시오.
 • 수리 예약이 필요하십니까? 1800 785 216번으로 지금 문의하십시오.
 • Khiếm khuyết an toàn này có thể GÂY TỬ VONG hoặc gây thương tích trầm trọng cho quý vị hoặc hành khách.
 • Tất cả công việc sửa chữa xe diện bị thu hồi vì lý do an toàn là MIỄN PHÍ tại đại lý Honda hợp lệ.
 • Chúng tôi có thể tìm phụ tùng thay thế cho TẤT CẢ các đời xe Honda diện bị thu hồi.
 • Nếu không chắc liệu chiếc xe của mình có bị ảnh hưởng hay không? Quý vị hãy gọi số 1800 785 216 NGAY BÂY GIỜ để được giúp đỡ.
 • Cần đặt cuộc hẹn để sửa chữa? Quý vị hãy gọi số 1800 785 216 NGAY BÂY GIỜ để được giúp đỡ.
 • .إن خلل السلامة هذا يمكن أن يقتلك أو يقتل ركابك أو يؤدي إلى إصابتكم بإصابات خطيرة •
 • .جميع تصليحات السلامة للمركبات التي تم إستدعائها هي مجانية لدى وكلاء هوندا المعتمدين •
 • .لدينا إمكانية الحصول على قطع الغيار لجميع موديلات هوندا التي تمّ إستدعائها •
 • .1800 785 216 هل أنت غير متأكد ما إذا كانت سيارتك متأثرة؟ اتصل الآن للحصول على المساعدة وذلك على •
 • .1800 785 216 هل تحتاج إلى إجراء حجز للتصليح؟ اتصل الآن للحصول على المساعدة على •
 • Этот дефект препятствует безопасной эксплуатации автомобиля и может создать угрозу СМЕРТИ или получения серьезных травм для вас и ваших пассажиров.
 • Все ремонтные работы при отзыве автомобилей для устранения дефектов производства проводятся БЕСПЛАТНО у официальных дилеров Honda.
 • У нас имеется доступ к запасным частям для ВСЕХ моделей Honda, отозванных для устранения дефектов производства.
 • Вы не уверены, относится ли это к вашему автомобилю? Позвоните ПРЯМО СЕЙЧАС по номеру 1800 785 216 и попросите о помощи
 • Вам нужно записаться для проведения ремонтных работ? Позвоните ПРЯМО СЕЙЧАС по номеру 1800 785 216 и попросите о помощи

    .این نقص ایمنی می تواند شما یا سرنشینان شما را به کشتن دهد یا شدیدا مجروح کند •

    .تمامی تعمیرات مرتبط با فراخوانی خودرو در نمایندگی های مجاز هوندا رایگان می باشند •

    .ما به قطعات جایگزین برای تمامی مدل های هوندا فراخوان شده دسترسی داریم •

    .آیا مطمئن نیستید خودرو شما تحت تأثیر قرار گرفته است؟ هم اکنون برای دریافت کمک با  216 785 1800 تماس بگیرید •

    .آیا لازم است برای تعمیرات وقت بگیرید؟ هم اکنون برای دریافت کمک با  216 785 1800 تماس بگیرید •

 •  इस सुरक्षा दोष से आपकी या आपके यात्रियों की मृत्यु या गंभीर रूप से घायल होने की सम्भावना हैं।
 •  सभी सुरक्षा रिकॉल (वापसी) मरम्मत अधिकृत होंडा डीलरों में मुफ़्त हैं।
 •  हमारे पास सभी रिकॉल की गई होंडा मॉडल के लिए प्रतिस्थापन भाग उपलब्ध है।
 •  अगर आप अनिश्चित है कि आपका वाहन प्रभावित है अथवा नहीं? 1800 785 216 पर सहायता के लिए अभी कॉल करें
 •  मरम्मत के लिए बुकिंग की आवश्यकता है? 1800 785 216 पर सहायता के लिए अभी कॉल करें 
 • Kecacatan mobil ini dapat mengakibatkan KEMATIAN atau cedera parah pada Anda atau penumpang Anda.
 • Semua perbaikan terkait penarikan ini bersifat GRATIS di dealer resmi Honda
 • Kami memiliki akses ke suku cadang pengganti SEMUA model Honda yang ditarik.
 • Tidak yakin kendaraan Anda juga termasuk? Telepon SEKARANG ke 1800 785 216.
 • Perlu booking untuk perbaikan? Telepon SEKARANG ke 1800 785 216.
 • Este defecto de seguridad puede causarle la MUERTE o gravemente lesionarle a usted o a sus pasajeros.
 • Todas las llamadas para reparaciones son GRATUITAS en los concesionarios autorizados de Honda.
 • Si no está seguro/a si su vehículo está afectado, llame AHORA para que le asistan al 1800 785 216.
 • ¿Necesita hacer una reserva para que reparen su vehículo? Llame AHORA al 1800 785 216.

IS MY HONDA AFFECTED BY THE TAKATA AIRBAG RECALL?

Enter your Registration number (Rego) below. If affected, you will have the option to request a call back and Honda Australia will book a free recall service for you.
If your rego number is not recognised or your rego number is not in our database, you will automatically be prompted to enter your VIN number.

Enter your vehicle registration number (rego)

Edit

Product Safety Recall information will only be displayed for vehicles that were originally imported by Honda Australia.

This registration number is not recognised. Please try again. or enter your VIN number below. Sorry an error occurred, please try again later.
registration number example
Please input letters and numbers only (A-Z, 0-9). No spaces or special characters. Example: ABC123
If your Rego is not matched to a Vehicle Identification Number (VIN), you will need to enter your VIN.

ENTER YOUR VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER (VIN)

Enter VIN

Product Safety Recall information will only be displayed for vehicles that were originally imported by Honda Australia.

This VIN is not recognised. Please try again. Sorry an error occurred, please try again later.
Your (VIN) is made up of 17 characters (both alpha and numeric).
Tip: There are no ‘O’s in VIN numbers. Just ‘Zeros’.

The most common places to find your VIN are:

 • Engine bay
  Engine bay
  As shown in the diagram.
 • Registration documents
  Registration documents

  You will find your VIN number on your annual vehicle registration renewal statement.

 • Service and Warranty Manual
  Service and Warranty Manual

  Look for it on the inside cover.

If you're unable to locate the VIN, please consult your local Honda Dealer, or 1800 789 839 for assistance.

IS THIS YOUR VEHICLE?

EDIT

We've found the following vehicle information associated with the VIN submitted. Please confirm if this is your vehicle. 

RECALL STATUS

VIEW

Your vehicle is affected by the following Recall.

 • If your Recall is 'IN PROGRESS' click NEXT to view the case number and status of your Recall

Your vehicle is affected by the following Recall.

 • If your Recall status is 'ACTION REQUIRED', please click the NEXT button to request a call back. Honda Australia will then organise a Free Recall Service
 • DANGER!!!
  PLEASE CALL 1800 789 839 RIGHT AWAY, YOUR SAFETY COULD BE AT RISK!

  You should immediately drive your vehicle directly to a Honda dealer for urgent repair.

  If for any reason you cannot present your vehicle to a dealership, please contact the Recall Call Centre immediately for alternate arrangements.

  Your VIN is:

  Or request a call back via the form below.

 • RECALL WARNING!

YOU NEED TO BOOK A FREE RECALL SERVICE

EDIT

Enter your contact details below and we'll call you back as soon as possible to organise a free recall service.

Alternatively, you may call our Honda Recall Contact Centre on 1800 789 839 between Mon - Fri 8.00 AM to 9.00 PM, Sat - Sun 8.30 AM to 5.00 PM Eastern Standard Time (EST). 

Your VIN is:

WE CAN'T IDENTIFY YOUR REGISTRATION NUMBER (REGO)

What's next?

The registration number you entered does not match a specific vehicle.

Please contact Honda Australia on 1800 789 839 as soon as possible to resolve this issue because you may be in danger.

THANKS WE'LL CALL YOU BACK

Your recall callback has been received and currently in our queue. Thank you for your patience and understanding. Further information about the recall can be found in our FAQs page.

Your VIN is:

THANKS WE'LL CALL YOU BACK

What's next?

 1. We will call you within the next working day between 8:30am – 5:00pm Australian Eastern Daylight Time (AEDT).
 2. We'll find a Honda service centre near you and book your car in at a time that suits you.
 3. Our highly qualified Honda technicians will repair your car free of charge. This takes less than an hour.
 4. You can drive away confident your Honda has been well looked after.
Your VIN is:

REST EASY, THERE ARE CURRENTLY NO RECALLS FOR YOUR VEHICLE.

If you need further support or have any questions please contact us.

For Honda Tailored Servicing please visit your local Honda dealer.

Your VIN is:

YOUR RECALL IS IN OUR SYSTEM

Your recall has been received. Call us on 1800 789 839 between 8:30am – 5pm, Monday to Friday, Australian Eastern Standard Time (AEST) to get an update on the progress of your recall.

Quote your Case No. if you have any questions regarding your recall.

Thank you for patience and understanding. Further information about the recall can be found on our FAQs page.

Your VIN is:


DANGER!!!
PLEASE CALL 1800 789 839 RIGHT AWAY, YOUR SAFETY COULD BE AT RISK!

You should immediately drive your vehicle directly to a Honda dealer for urgent repair.

If for any reason you cannot present your vehicle to a dealership, please contact the Recall Call Centre immediately for alternate arrangements.


Your Case Number:

Your VIN is: